Odporność na choroby i szkodniki

Do cech ważnych gospodarczo, chociaż nie mających znaczenia przy rozpoznawaniu odmian, należy odporność na choroby i szkodniki. Odmiany Cambridge Favourite i Paryżanka – mimo bardzo dużej przydatności owoców na przetwory – nie są zalecane na duże plantacje, ponieważ bardzo łatwo ulegają chorobom wirusowym i są łatwo atakowane przez nicienie.

Odmiana Senga Sengana porażana jest silnie przez roztocza truskawkowego, a odmiana Georg Soltwedel – przez przędziorka chmielowca. Niektóre odmiany wykazują czasem tak dużą wrażliwość na mączniak, że nawet ich owoce są pokryte białym nalotem. Do odmian tych należy np. Macherauch’s Spaternte. Rośliny niektórych odmian są wrażliwe na chorobę pochodzenia genetycznego, zwaną żółtaczką czerwcową liści. Jej objawy występują bardzo silnie na odmianie Climax. W małym stopniu widoczne są one na liściach odmian Dixieland, Sparkle i Madame Moutot. Wszystkie cechy gospodarcze, ze względu na ich znaczenie, zostały uwzględnione w opisach szczegółowych.

Powiązane wpisy