Owoce, kwiaty i pręciki

Niemniej charakterystycznymi cechami ułatwiającymi rozpoznawanie odmian są wielkość i liczebność pręcików Odmiany Ydun i Senga Sengana mają pylniki bardzo małe, Purpuratka, Cambridge Favourite i Georg Soltwedel – duże. Odmiana Madame Moutot w pierwszych kwiatach kwiatostanu nie ma pylników, a nitki pręcikowe są w zaniku. Następne kwiaty w tym samym kwiatostanie mają bardzo dobrze wykształcone pylniki. Odmiany Mieze Schindler, Złoto Renu i Direktor Paul Wallbaum nie mają pręcików.

Owoce

Owoc truskawki jest rzekomy – powstał on z silnie rozrośniętego dna kwiatowego. Na powierzchni znajdują się owoce właściwe – orzeszki, zwane potocznie nasionami. Poszczególne odmiany różnią się wielkością i kształtem owoców. Na przykład odmiany Macherauch’s Frûhernte i Senga Precosa mają owoce małe, ale odznaczające się odmiennym kształtem: owoce odmiany Macherauch’s Frühernte są wydłużone, stożkowate, owoce odmiany Senga Precosa są kuliste i często spłaszczone.

Do wielkoowocowych zalicza się odmianę Robinson, odznaczającą się stożkowatym kształtem owoców, ze ściętym wierzchołkiem i głębokim żebrowaniem, odmianę Madame Moutot o owocach bardzo nieregularnych, szerokich, „workowatych”, oraz odmianę Senga Gigana wyróżniającą się owocami silnie wydłużonymi.

W grupie odmian o owocach średniej wielkości Cambridge Favourite ma owoce bardzo regularne, szerokostożkowate, odmiana Talisman – wydłużone, spłaszczone, z wyraźnie ściętym wierzchołkiem, odmiana Georg Soltwedel – wydłużone, „workowate”, spłaszczone.

Wielkość kwiatów

Odmiany różnią się wielkością kwiatów. Działki kielicha mogą być długie i wąskie lub krótkie i szerokie, ząbkowane lub całobrzegie. Płatki korony mogą być mniejsze od działek kielicha, tej samej wielkości lub większe od działek.

Wzrost roślin

Może być slaby, silny lub bardzo silny. Słabo rosnąca jest odmiana Robinson, a także Dixieland. Bardzo silnie rosną odmiany Senga Sengana, Madame Moutot i Talisman. Pokrój roślin. Pokrój zwarty mają odmiany Redgauntlet, Macherauch’s Frühernte i Talisman. Odmiany Robinson, Regina, Surprise des Halles odznaczają się luźnym pokrojem.

Powiązane wpisy